Eigendom van het auteursrecht

Het auteursrecht op deze website en het materiaal op deze website (inclusief maar niet beperkt tot de tekst, computer code, kunstwerk, foto’s, foto’s, muziek, audio materiaal, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal op deze website) is eigendom van Absoluta Food and Facilities.

Auteursrecht licentie

Absoluta Food and Facilities verleent u een wereldwijde, niet-exclusieve royaltyvrije herroepbare licentie om:

  • Het materiaal op deze website op een computer of mobiel apparaat via een webbrowser. Te bekijken.
  • Het kopieeren en bewaren van deze website en het materiaal op deze website in uw web browser cache geheugen.
  • Het printen van pagina’s van deze website voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Absoluta Food and Facilities heeft u geen andere rechten verleend met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. In andere woorden, alle andere rechten zijn voorbehouden.

Om twijfel te voorkomen, het is verboden om informative en material van deze website aan te passen, te wijzigen, te veranderen, te transformeren, te publiceren, opnieuw te publiceren, te verspreiden, te herverdelen, versturen, herversturen of tonen of af te spelen in het openbaar (in welke vorm of media) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Absoluta Food and Facilities.

Data mining

Het automatisch en/of systematische verzameling van gegevens uit deze website is verboden.

Machtigingen

U kunt toestemming vragen om het auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze website door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek bij Absoluta Food and Facilities.

Handhaving van auteursrechten

Absoluta Food and Facilities neemt de bescherming van haar auteursrecht zeer serieus. Als Absoluta Food and Facilities ontdekt dat haar auteursrecht materialen zijn gebruikt in strijd met de vergunning hiervoor kan Absoluta Food and Facilities een gerechtelijke procedure tegen u starten en vragen naar een schadevergoeding en een rechterlijk bevel om te stoppen met het gebruik van die materialen. U zou ook kunnen worden veroordeeld tot juridische kosten.