Rabobank Peelland Zuid werkt sinds januari 2017 samen met Absoluta als facilitaire partner op het gebied van catering. Daarvoor faciliteert Absoluta een online bestelplatform waar door de Rabobank en Absoluta geselecteerde lokale leveranciers hun producten kunnen presenteren. Hier kunnen medewerkers hun lunches en avondmaaltijden eenvoudig en snel bestellen. Absoluta zorgt tevens voor de volledige order- en administratieve afwerking. Directievoorzitter van Rabobank Peelland Zuid Jan van Dijk en directeur van Absoluta Food & Facilities Marcel Hoogendoorn bespreken de argumenten achter deze samenwerking.

De juiste keuze

Marcel Hoogendoorn over de aanleiding voor deze samenwerking: ‘Na een uitvoerig traject is gekozen om de diensten en  services van Absoluta te integreren binnen het beleid van de Rabobank. Met name onze kenmerken met betrekking tot duurzaamheid, het reduceren van de kosten en administratieve lasten en de verbetering van het operationele proces speelden hierbij een belangrijke rol. Daarnaast sluit onze  samenwerking goed aan op het beleid van de Rabobank om facilitaire zaken te outsourcen met behoud van de zelfregie. Tot slot is er onze duurzame visie; ook hierin vinden wij elkaar.”

 

Partnership
Jan van Dijk: ‘Als Rabobank verlangen wij dat we er altijd zijn voor onze klanten: waar en wanneer ze dat maar willen. Om die flexibiliteit ook waar te kunnen maken, moeten onze werknemers kunnen vertrouwen op een goede maaltijd, waar en wanneer dan ook. Daarnaast hechten wij als professionele werkgever veel waarde aan het bieden van een goede cateringvoorziening.  Daarmee komen wij tegemoet aan de uiteenlopende wensen van onze  medewerkers. In Absoluta vonden wij de juiste partner om dit te kunnen realiseren. Sterker nog: in nauwe samenwerking hebben we zelfs een selectie van onze klanten kunnen opnemen als leveranciers binnen het aanbod van Absoluta. Dit versterkt onze visie op het gebied van lokale omzetgunning.’

Als Rabobank verlangen wij dat we er altijd zijn voor onze klanten: waar en wanneer ze dat maar willen. Om die flexibiliteit ook waar te kunnen maken, moeten onze werknemers kunnen vertrouwen op een goede maaltijd, waar en wanneer dan ook.

1 portal, 1 factuur
Marcel Hoogendoorn: ‘Wij zien dat vooral op het gebied van kleinere  kantoorlocaties het faciliteren van een goede cateringvoorziening zorgt voor een uitdaging. Want hoe borg je de kwaliteit en diversiteit en hoe organiseer je dat met beheersbare exploitatiekosten en liefst met zo weinig mogelijk  personeel? Binnen onze cateringservice werken wij met één portal  waarbinnen we slimme koppelingen maken met de bestaande systemen van onze klanten. Op deze manier weet elke medewerker hoe en waar ze hun bestellingen moeten plaatsen. Het resultaat is één veilig en eenvoudige bestelportal waarbinnen we verschillende vestigingen kunnen integreren; zo ontstaat namelijk landelijke uniformiteit. Daarnaast maken we gebruik van een uitgebreid netwerk van lokale cateraars. Jan vult aan: ‘Wij vonden het ook heel belangrijk om de kosten van onze catering te kunnen beheersen. Absoluta zorgt ervoor dat alles achter de schermen wordt ingericht, zij onderhouden de contacten met leveranciers en regelen de gehele administratieve afwerking. Kortom: aan het einde van de maand volgt er slechts één factuur, dat scheelt ons natuurlijk een hele hoop administratieve rompslomp met alle kosten van dien.’

 

Snelle bestellingen. Diversiteit in het aanbod. En beheersbare kosten.  Absoluta staat voor overzichtelijke regie. Want binnen de online bestelportal zijn functionaliteiten beschikbaar zoals het beheren van alle bestellingen via een persoonlijke accountpagina, volledig inzicht door  managementrapportages, het aandragen van eigen leveranciers en uitgebreide administratieve controlefuncties en verbijzonderingen. Het  facilitaire beleid wordt geborgd met behoud van lokale flexibiliteit.

Onze ambitie is om, naast een eenvoudig en volledig bestelproces, de Rabobank te voorzien in de meest duurzame, sociale en gezonde leveranciers.

Onze doelstellingen
Directievoorzitter Jan van Dijk: ‘Wij willen als bank onze klanten zo optimaal mogelijk helpen. Daarvoor komen wij onze klanten tegemoet met flexibele openingstijden. Als bank streven wij hierbij naar drie duidelijke  doelstellingen: blije klanten, energieke medewerkers en financiële  gezondheid. Absoluta draagt bij aan die doelstellingen. Ze bieden een strak proces, een goed systeem, beheersbare kosten en uiteenlopende keuzes in voeding en maaltijden. Daarnaast zien we dat onze medewerkers steeds meer bezig zijn met gezonde en duurzame voeding. Door het enorme aanbod via het online bestelplatform van Absoluta komen wij onze medewerkers hier in tegemoet.’

 

Gezond en duurzaam
Marcel Hoogendoorn: ‘Gezond en duurzaam is inderdaad een belangrijk thema voor ons. Daarom kiezen wij ervoor om te verduurzamen op drie thema’s: duurzaamheid, gezonde voeding en sociale impact. Momenteel werken we aan een filter waarbij onze klanten inzage krijgen over de missie, doelstellingen en het sociale beleid van de betrokken leveranciers. Hoe wordt er geproduceerd, hoe gaan ze om met verspilling, transport en verpakkingen en hoe staat het met het sociaal ondernemerschap van de leverancier? Al deze waarden worden aan de hand van een filter in kaart gebracht en op deze manier kun je dus kiezen voor de meest duurzame of gezonde leverancier.’

 

Lunch!Point
Jan van Dijk: ‘Ons beleid voor de toekomst is helder en duidelijk. Wij zetten in op kwaliteit van dienstverlening, lokale aanwezigheid en oprechte betrokkenheid bij leden en klanten. Daarbij rekenen wij op energieke en flexibele medewerkers die optimaal samenwerken met elkaar. De werkomgeving moet daar maximaal op aansluiten. Daarvoor wordt momenteel hard gewerkt aan een open kantooromgeving, waarbij onze medewerkers elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. In samenwerking met Absoluta ontwikkelen we hier ook een lunchvoorziening, genaamd Lunch!Point. Deze lunchvoorziening bestaat uit verschillende compacte uitgiftemeubels met kleine lunchproducten van lokale aanbieders. Ook hier worden we door Absoluta ondersteund op het gebied van assortiment, voedselveiligheid, kassa-inrichting en administratieve afhandeling.’

 

Van 24/7 naar 18/7
Marcel: ‘Dit soort voorzieningen passen bij de tijdsgeest en trends op het  gebied van voeding. Hierin zien we eigenlijk drie ontwikkelingen: mensen die kiezen voor een standaard aanbod, mensen die zelf hun lunch meenemen en mensen die heel bewust hun maaltijd laten cateren. Daarnaast zien we een verschuiving op het gebied van de 24/7 economie. Door het groeiende aantal zzpers zie je dat werktijden worden verruimd. Er is ook een trend van zelfsturende en multidisciplinaire teams die tijdelijk bij elkaar zitten om vraagstukken in een sneltreinvaart op te lossen. Ondanks deze trends geloven wij niet echt in een 24/7 economie. Na 22.00 uur nemen overal de activiteiten af, dus in die zin denken wij eerder aan een 18-uurs economie. Het spreekt voor zich dat een goede cateringvoorziening, gericht op volop keuze, snelle bestellingen en beheersbare kosten goed aansluit op deze trends. Met meer dan 3000 leveranciers, een unieke bestelportal en uitgekiende zakelijke diensten realiseert Absoluta eenvoudig een beter rendement op het gebied van uw cateringbestedingen. Onze samenwerking met de Rabobank is daar een mooi voorbeeld van.’

Meer weten over deze specifieke case? Bel 088-0220 303 Informatie aanvragen